Vormen

ADVIES OP MAAT

Ik beschik vanaf 1981 over praktijkervaring als jurist en manager in meerdere organisaties.

Daardoor ben ik staat een Advies Op Maat uit te brengen op de volgende terreinen:

ARBEIDSRECHT & SOCIALE ZEKERHEID

AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERINGEN & RISICOREDUCTIE

CONTRACTENRECHT & CONFLICTBESLECHTING

COMPLIANCE-SCAN

BEDRIJFSJURIDISCH ADVIES

MANAGEMENTADVIES

EIGEN BEDRIJF STARTEN

Deze vormen van ADVIES worden verder uitgewerkt in de volgende pages.