Specialismen

Ik beschik vanaf 1983 over praktijkervaring als jurist en manager in meerdere organisaties.
Als docent ben ik vanaf 1996 werkzaam. 

Mijn specialismen liggen daardoor op de volgende terreinen:

 • Eigen bedrijf starten: Coaching, SWOT-analyse, ondernemingsvorm, juridische zaken, marketing
 • Managementadvies: HRM, organiseren, M.I., verandertrajecten, verkoop, backoffico
 • Compliance-scan: toepasselijke wetgeving en implementatie in uw bedrijf 
 • Conflictbeslechting: diverse methoden, kosten/ baten
 • Contractenrecht: onderhandelingsfasen, wanprestatie, inkoopvoorwaarden 
 • Ondernemingsrecht: ondernemingsvormen met voor/nadelen, intellectueel eigendom, zeggenschap
 • Risicoreductie: riskmanagement, vermijden/ realiseren verhaalskansen
 • Verzekeringen: verzekeringsrecht en vormen van verzekeringen
 • Aansprakelijkheidsrecht: volgens wet en contract als bedrijf/ werkgever/ voor producten
 • Sociale zekerheid: arbeidsongeschiktheid en werkloosheid personeel
 • Arbeidsrecht: ontslagrecht, contractvorming