Modules

INHOUD WORKSHOPS BEDRIJFSRECHT

De inhoud van de Workshop is modulair opgebouwd: de opdrachtgever kan dus "stapelen".
Volledig conform de eigen wensen kan de opdrachtgever de modules combineren en zo afstemmen op de doelgroep van de opdrachtgever (zie daarvoor bij Workshops: Voor wie?)

Welke modules zijn er?

  1. Arbeidsrecht: ontslagrecht, contractvorming
  2. Sociale zekerheid: arbeidsongeschiktheid en werkloosheid personeel
  3. Aansprakelijkheidsrecht: volgens wet of contract als bedrijf/ werkgever/voor product/voor dienst
  4. Verzekeringen & Risicoreductie: verzekeringen, riskmanagement, vermijden/ realiseren verhaalskansen
  5. Huurrecht: huur bedrijfsruimte of koop bedrijfspand
  6. Ondernemingsrecht: ondernemingsvormen:voor/nadelen, intellectuele eigendom, zeggenschap,
  7. Contractenrecht: onderhandelingsfasen, wanprestatie, inkoopvoorwaarden
  8. Conflictbeslechting: diverse methoden, kosten/ baten