Contracten

 ADVIES OP MAAT

CONTRACTENRECHT & CONFLICTBELECHTING

Onderhandelingsfases.

Aandachtspunten bij contractvorming.

Problemen bij nakoming: wanprestatie en schadevergoeding.

Inkoopvoorwaarden.

Methoden van conflictbeslechting ( procederen, bindend advies, mediation, schikking, klacht, tuchtrecht etc.) : Voor/ nadelen  en kosten/ baten.

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen. Drie hordes die gesprongen moeten worden voor succes.

Voorkomen is beter dan genezen: hoe regelt u dat juridisch?