Compliance

ADVIES OP MAAT

COMPLIANCE-SCAN

1) Analyse toepasselijke interne en externe regelgeving rond uw bedrijf.

2) Advies over risico rond het op bepaalde punten niet compliant zijn: accepteren, beheersbaar maken, overdragen, onacceptabel.

3) Advies aan management over implementatie regels in processen, producten, protocollen, personen.

4) Doel:

 • voldoen aan eisen toezichthouders,
 • vergroting continu├»teit bedrijf,
 • vermijden claims derden,
 • vermijden reputatieschade,
 • vermijden strafrechtelijke aansprakelijkheid,
 • verhogen control (foutreductie, interne fraude voorkomen, kwaliteitsvergroting),
 • bedrijf verzekerbaar maken,
 • gunstigere kredieten krijgen,
 • goede werkgever zijn voor het eigen personeel,
 • eisen stellen aan leveranciers,
 • voldoen aan eisen klanten of distributiepartners,
 • MVO

Door mijn jarenlange ervaring als bedrijfsjurist, compliance-officer en manager sluiten mijn adviezen

perfect aan op de toepasselijke regelgeving en op de algemene bedrijfsvoering van uw bedrijf.